Kerkmusiek

Die Kerkmusiek app bevat al die liedere wat tans in die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) en die Nederduitsch Hervormde Kerk (NHK) gesing word. Die app sluit in:

 • Flam: 1-35 (nog liedere is op pad)
 • Psalms: 1-150 (Liedboek)
 • Liedere: 151-602 (Liedboek)
 • Belydenisskrifte
 • Liturgiese formuliere

Funksies:

 • Flam-liedere: vertoon akkoorde en transponeer toonaard (vereis geldige MRL-lisensie)
 • Skep, stoor en stuur ‘n sanglys vir die erediens
 • Luister na opnames van bekende Liedboek-liedere
 • Gevorderde soekfunksie vir lirieke
 • Soekfunksie vir belydenisskrifte en formuliere

google-play-badgeapp_store_badge3

Minimum vereiste:

 • Android foon of tablet met Android 4.4 of ’n meer onlangse weergawe.
 • iPhone of iPad met iOS 8.0 of ’n meer onlangse weergawe.
 • ‘n Geldige MRL-lisensie om akkoorde van Flam-liedere te vertoon.

Sleutelkenmerke:

  • Integrasie met gedrukte Real lewe boeke
  • Multimedia-hulpmiddels om ontmoetings te ondersteun
  • Herinnerings om geloofsgewoontes te oefen

Real Lewe

Real lewe is die eerste reeks wat kategesebyeenkomste aanvul met videogrepe, klanksnitte en prentjies direk op jou foon. Dit ondersteun jou reis met God deur weeklikse aanhalings, Bybelgedeeltes en tips om in jou geloof te groei. Dit bevat ook bykomende agtergrondinligting vir dieper verstaan. Die app is aanvullend tot:

google-play-badgeapp_store_badge3

Minimum vereiste:

 • Android foon of tablet met Android 4.4 of ’n meer onlangse weergawe.
 • iPhone of iPad met iOS 9.0 of ’n meer onlangse weergawe.

’n Kooltjie in ’n vuur gloei die sterkste as dit naby ander kole lê. Net so het ons mekaar nodig om ons geloof te verwoord en te versterk.

Reis saam met ons deur die belangrike temas van ons Christelike geloof. 25 kerntemas word in die vorm van ’n Bybelstudie aangebied en die onderwerpe is gegroepeer rondom die 5 bakens van die Gereformeerde tradisie naamlik:

 • Genade
 • Geloof
 • Jesus Christus
 • Bybel
 • Aan God die eer

Wie kan die app gebruik?

 • Gemeentes
 • Kleingroepe of Bybelstudiegroepe
 • Tiener-kategesegroepe of jeuggroepe
 • Gesinne
 • Individue

google-play-badgeapp_store_badge3

Minimum vereiste:

 • Android foon of tablet met Android 4.0 of ’n meer onlangse weergawe.
 • iPhone of iPad met iOS 8.0 of ’n meer onlangse weergawe.

GKSA Psalms

Die GKSA Psalmboek bevat die berymde Psalms en Skrifberymings in gebruik by die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Dit sluit in:

 • Psalm 1-150
 • Skrifberymings: 1-79
 • Belydenisskrifte
 • Liturgiese formuliere
 • Gebede
 • Kerkorde van die GKSA

google-play-badgeapp_store_badge3

Minimum vereiste:

 • Android foon of tablet met Android 4.4 of ’n meer onlangse weergawe.
 • iPhone of iPad met iOS 8.0 of ’n meer onlangse weergawe.

Funksies:

 • Toeganklike inhoudsopgawe
 • Eenvoudige liedkeuse
 • Skep van sanglys vir die erediens
 • Versspesifieke vertoning
 • Soekfunksie vir Psalms, Skrifberymings en agterwerke
 • Verstelbare kleurskema en teksgrootte

Sleutelkenmerke:

 • Skep van sanglys vir die erediens
 • Gevorderde soekfunksie met tot drie soekterme (psalms en gesange)
 • Soekfunksie vir belydenisskrifte en formuliere
 • Verstelbare kleurskema en teksgrootte
 • Toeganklike inhoudsopgawe
 • Eenvoudige liedkeuse
 • Voorkom skerm-sluit terwyl app gebruik word

APK Sangbundel

Die APK sangbundel bevat die Psalms en Gesange in gebruik by die Afrikaanse Protestantse Kerk in Suid-Afrika. Die app sluit die volgende in:

 • Psalm 1-150
 • Gesange: 1-424
 • Rubrisering
 • Belydenisskrifte
 • Liturgiese formuliere

google-play-badgeapp_store_badge3

Minimum vereiste:

 • Android foon of tablet met Android 4.4 of ’n meer onlangse weergawe.
 • iPhone of iPad met iOS 8.0 of ’n meer onlangse weergawe.

Minimum vereiste:

 • Android foon of tablet met Android 4.0 of ’n meer onlangse weergawe.
 • iPhone of iPad met iOS 6.0 of ’n meer onlangse weergawe.

Meer as 60 persent van Kerkbode se besoekers lees die jongste kerknuus, artikels en rubrieke op hul selfone of tablette. Met die Kerkbode app is die kerknuus selfs méér toeganklik wanneer jy aan die beweeg is.

 • Lees nuusberigte, artikels, rubrieke en lesersbriewe
 • Ontvang kennisgewings van belangrike nuus
 • Deel artikels deur middel van sosiale media
 • Vind ouer stories met die effektiewe soekfunksie
 • Hou vakatures dop

google-play-badgeapp_store_badge3

Boodskap vir Vandag is ‘n bondige elektroniese dagstuk wat daagliks meer as 8 800 lesers bereik. Dit het die doel voor oë om Christene te bemoedig, uit te daag, te ondersteun en te inspireer. Dr. Carel Anthonissen van die Sentrum vir Christelike Spiritualiteit voorsien die boodskappe se inhoud.

Hierdie diens word finansieel moontlik gemaak deur die goedgunstige donateurs van Bybel-Media wat daarin glo dat die Woord van die Here deur verskillende mediums versprei moet word.

 

google-play-badgeapp_store_badge3